BellaVita

BellaVita - Spa i fitness softver

BellaVita softver pomaže korisnicima da poboljšaju dobit u wellness, spa i fitness objektima. Softver to postiže pružajući efikasnu podršku u svim relevantnim poslovnim procesima.
BellaVita se temelji na Oracle bazi podataka i može se koristiti kao samostalni program ili integrisan u hotel front-office sistem, kao što je Fidelio. Jednostavnost korištenja i jasan prikaz će zadovoljiti i najviše zahteve.
Bilo da je u pitanju wellness, beauty ili fitness, BellaVita vam omogućuje upravljanje cielim nizom usluga na jedinstven način. S nekoliko klikova mišem, možete bukirati personalizovane ponude za svoje goste, uz istovremeno rezervsanje potrebnih zaposlenih i resursa.

Rezervacije

Možete napraviti rezervacije lakše nego ikada. Vi odaberite ono što je rezervirano, gosta na koga glasi rezervacija i, opcionalno, odgovarajućeg člana osoblja, redosled nije važan. BellaVita će se pobrinuti za ostalo.

Prodaja

BellaVita vam omogućuje da vidite pregled svih Vaših objekata u svakom trenutku, uz sve raspoložive resurse. Sistem takođe zna preference Vaših klijenata, to vam omogućava da savetujete kupce kompetentno i individualno. Ciljane ponude mogu biti prosleđene putem bilo koje komunikacione metode dostupne danas (pismo, fax, e-mail i sl.), pomažući vam da proširite i konsolidujete Vašu bazu klijenata.

Planiranje / raspoređivanje resursa

Optimalno planiranje povećava efikasnost zaposlenih i osigurava da se vaša infrastruktura pametno koristi. BellaVita vam pomaže da se to postigne s jasnoćom i ažurnim informacijama. Bilo da su u pitanju individualne rezervacije vaših usluga ili rezervacije celih paketa, BellaVita vas odmah obaveštava o svim raspoloživim resursima i pravi odgovarajuće rezervacije. To osigurava da gosti uviek mogu biti zbrinuti na profesionalan način.

Osoblje

BellaVita održava pregled vašeg osoblja, bilo da su zaposleni puno ili skraćeno radno vreme. Za svakog zaposlenog, pravi se poseban raspored koji se sastoji od radnih sati, izostanaka i rezervacija. Ovaj raspored se može videti i štampati u bilo koje vreme. Za svakog člana osoblja možete beležiti određene veštine koje poseduje.

Naplata

Sistem ima sve neophodne karakteristike koje omogućavaju da se koristi kao samostalno rešenje. To znači da samostalno može generisati sve fakture kupca i ostale račune. Međutim, ako koristite dobar hotelski informacioni sistem, kao što je Fidelio, podaci o gostima i njihovim zaduženjima se mogu razmenjivati između dve aplikacije, a za naplatu se mogu koristiti oba programa. Ako želite koristiti Fidelio da naplatite pruženu uslugu potreban je samo jedan klik. BellaVita i Fidelio će onda razmeniti neophodne informacije.

Gosti

Da biste omogućili da vaši gosti uvek imaju rezime onoga što su rezervirali, možete da odštampate lični raspored za njih u bilo kojem trenutku jednostavnim pritiskom na dugme. Bella Vita takođe pruža menadžment članstva i potpun vaučer modul.

Upravljanje zalihama

BellaVita se može koristiti za kompletno upravljanje zalihama, popis i naručivanje robe. Druga mogućnost je interfejs s programom Matrials Control.