Dopunski program

ID Reader

ID Reader Vam omogućava da skeniranjem ličnih dokumenata automatski prenesete sve lične podatke u svoj informacioni sistem u svega nekoliko sekundi. Pored povećanja brzine unosa podataka smanjuje se i broj grešaka pri unosu.

Rad programa se zasniva na automatskom prepoznavanju tipa skeniranog dokumenta. Nakon skeniranja program čita i preuzima sve tekstualne podatke i zatim ih prosleđuje u informacioni sistem.
Osim tekstualnih podataka moguće je preuzeti i sliku lica osobe, sliku potpisa kao i sliku celokupnog dokumenta.

ID Reader se bazira na "image processing" (obrada i procesuiranje slike) i "OCR" tehnologiji (optičko prepoznavanje znakova).

• Podržava niz međunarodnih identifkacijskih dokumenata; pasoše izrađene po međunarodnom ICAO 9303 standardu (sve evropske i većina svetskih pasoša), lične karte iz svih delova sveta

• Baza sadrži preko 1300 stilova dokumenata iz celog sveta i konstantno se nadograđuje (promene službenih dokumenata u svetu unose se u bazu stilova)

Pogledaj vecu sliku Pogledaj vecu sliku