OBUKAUniverzitet Singidunum i Best Solutions d.o.o. su potpisali sporazum o saradnji, prema kojem će se studenti Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum, po posebnim uslovima, obučavati i sertifikovati za rad na Micros-Fidelio sistemu, vodećem sistemu u oblasti informacionih sistema u svim vidovima hotelskog poslovanja. Nakon završene obuke i uspešno položenog testa studenti će dobiti sertifikat Singidunum – Micros Fidelio. Sporazumom o saradnji predviđena je i stručna praksa za studente Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment.

Obuka će se obavljati za sledeće aplikacije u okviru "Micros-Fidelio" sistema:

• FIDELIO SUITE 8
• MICROS
• MATERIALS CONTROL

o   Fidelio Suite 8 - aplikacija za praćenje poslovanja hotela, od rezervacija i Front Desk-a (recepcije) do najkompleksnijih izveštavanja za menadžment hotelskog poslovanja.Moduli Fidelio Suite 8su: Customer Relationship Management (CRM), Reservations, Front Desk, Cashiering,Housekeeping, Reporting.

o   Micros- restoranski informacioni sistem koga čini najsavremenija "touch-screen" hardver tehnologija i Point-of-Sale software, kao i back-officeaplikacije koje omogućavaju kompletno praćenje i upravljanje svim resursima. Micros POS Sistem je efikasno, lako za upotrebu i inteligentnosoftversko rešenje namenjeno restoranskom poslovanju.

o   Materials Control- back-office aplikacija koja upotpunjuje integrisan informacioni sistem hotela svojim modulima: Nabavka (Purchase Management), Magacinsko poslovanje (Store Management), Proizvodnja (Production), Analiza prodaje i Rezultati poslovanja.


http://www.singidunum.ac.rs/#page%3A116