Fidelio Suite 8

Opis programskog paketa

Fidelio Verzija 8 je kompletno integrisan, fleksibilan softverski paket, dizajniran da maksimalno poveća efikasnost hotelskog poslovanja. Sistem sadrži sve funkcije za dnevno poslovanje hotela, uključujući i sve aspekte hotelskog menadžmenta i održavanja. Podržava sve zahteve hotelijerstva, od osnovne usluge do kompletnih i luksuznih usluga.
Fidelio Verzija 8 baziran je na Oracle® tehnologiji, integrisan, web orijentisan, prilagodljiv softverski paket, parametarski orijentisan.

Osnovne karakteristike su:
• Jednostavno korišćenje
• Uvid u trenutno stanje zauzeća, odnosno raspoloživosti svih hotelskih kapaciteta
• Podržava multijezičnost, različite valute, različite zakonske regulative
• Navigacija između ekrana
• Grafičke ikonice, Pull - down meni
• Mogućnost pozivanja pomoći za svaku operaciju
• Veliki broj izveštaja, statistike...
• Velika sigurnost
• Interface sa POS sistemom, back office-om, telefonskom centralom, fiskalnim uređajem...

Moduli Fidelio Verzija 8

Fidelio Verzija 8 je programski paket integrisan od sledećih modula:
1. Baza podataka klijenata (Customer Relationship Management)
2. Rezervacije
3. Recepcijsko poslovanje (Front Desk)
4. Blagajničko poslovanje
5. Domaćinstvo
6. Rezervacije konferencijskih sala
7. Noćna obrada

Opis programskih modula:

1.Baza podataka klijenata (Customer Relationship Management)

Podaci svih gostiju hotela (kako fizičkih, tako i pravnih lica) se nalaze u navedenom modulu. Osim osnovnih podataka o gostu (ime, prezime, datum i mesto rođenja, pol, jezik, nacionalnost), možete da unesete:
- neograničen broj kontakt podataka (telefoni, adrese, e-mail adrese...);
- omiljenu sobu ili karakteristike soba (za nepušače ili pušače, tuš kabina ili kada i slično...)
- podatke sa ličnog dokumenta (npr. broj pasoša, period važenja, mesto izdavanje itd.)
- članove familije sa njihovim matičnim podacima ....
Za pravna lica unosite podatke koji su Vam od važnosti kako za uspostavljanje sledećeg kontakta, tako i za izdavanje računa o pruženim uslugama (PIB, adresa za ispostavu računa, kontakt osoba...)
Za svakog klijenta možete da pratite istoriju boravka u Vašem hotelu (periode boravka, brojeve soba u kojima je bio smešten po svakom boravku, kao i cene usluga koje su primenjene...). Osim fizičkih i pravnih lica, vodi se evidencija i turističkih agencija sa kojima poslujete, sa definisanjem agencijske provizije.
Na osnovu podataka u ovom modulu možete da kreirate izveštaje po različitim kriterijumima: datumu rođenja, nacionalnosti, polu...

2. Rezervacije

Formiranje rezervacija je moguće za neograničeni broj soba, gostiju i za neograničeno vreme, ukoliko za taj period imate slobodne kapacitete. Ukoliko nemate raspoloživih kapaciteta, rezervaciju možete dodati na Listu čekanja. Modul Rezervacija podrazumeva unos rezervacija individualaca, kao i grupnih rezervacija i blok (alotman) rezervacija. Grupne rezervacije mogu da budu sa fiksnim datumima dolazaka i odlazaka svih članova grupe, ili sa fleksibilnim datumima, kada se unosi datum dolaska prvog i odlaska poslednjeg člana grupe. Moguće su različite opcije za knjiženje nastalih troškova (pojedinačno, grupno itd.). Prijem grupa i dodeljivanje soba su potpuno automatizovani.
Prilikom unosa rezervacije možete da definišete pored tipa sobe, cene, vremena prijave gosta, početnog i završnog obroka i način plaćanja, kao i usmerenje plaćanja na kompaniju. Potvrdu rezervacije možete da odštampate na jeziku gosta.

3.Recepcijsko poslovanje (Front Desk)

Automatizovani sistem za prijem gostiju na osnovu rezervacije. U svakom momentu je omogućen uvid u očekivane dolaske, očekivane odlaske, kao i prikaz gostiju u hotelu.
Ovaj modul omogućuje unos poruka za goste sa mogucnošću štampe i praćenje statusa: isporučena ili neisporučena.

4.Blagajničko poslovanje

Korišćenjem modula Blagajničko poslovanje imaćete uvid u zaduženje svakog gosta, kao i izdavanje računa u korisnički definisanom formatu računa na više jezika. Postoje različiti standardni stilovi računa. Moguće je objedinjavanje računa, kao i neograničene mogućnosti za podele računa, pregrupisanje knjiženja i njihov transfer. Ne postoje ograničenja u kombinacijama načina plaćanja: kreditne kartice, gotovina, faktura, ček.

Ukoliko se uspostavi programska povezanost (interfejs) između Fidelio programskog paketa i prodaje u restoranima, kao i telefonskom centralom ili PayTV sistemom, stavke zaduženja se automatski usmeravaju na račun gosta, sa kompletnom analitikom (npr. telefonski razgovor iz sobe: vreme poziva, broj koji je pozvan, trajanje razgovora, cena razgovora obračunata na osnovu jedinične tarife).

Blagajnički izveštaji se automatski ispisuju. Sistem podržava više valuta, odnosno moguć je prikaz zaduženja u različitim valutama, na osnovu kursne liste koju korisnik redovno održava.

5.Domaćinstvo

Kompletan uvid u stanje soba u hotelu s mogućnošcu menjanja njihovog statusa. Grafički prikaz spratova olakšava uvid kako u status soba, tako i u raspoloživost kapaciteta. Pored praćenja osnovnih statusa soba, možete status sobe promeniti u "Van upotrebe" sa definisanim razlogom.

6.Noćna obrada

Korisnički definisana noćna obrada. Neograničeni broj izvještaja i statistika. Automatsko knjiženje svih fiksnih troškova i cena soba. Moguće je definisati štampu određenih izveštaja, ili njihov export u drugi format, npr. Excel.

Modul Izveštavanja ima na raspolaganju više od 250 različitih izveštaja i statističkih prikaza. Sve izveštaje moguće je štampati ili sačuvati u drugom formatu, npr. Excel. Postoji i mogućnost generisanja izveštaja na poseban zahtev klijenta, kao i štampa izveštaja na odabranom jeziku.

Strogo definisana korisnička prava dozvoljavaju korisniku korišćenje programa samo na osnovu privilegija za određene programske module, zavisno od radnog mesta korisnika.

Upravljanje 3rd (trećim) sistemima

Fidelio V8 Interface

Fidelio V8 Interface modul, razvijan najsavremenjom tehnologijom, omogućava vezu Fidelio Suite 8 i 3rd (trećih) sistema, kao što su: telefonske centrale, Key system, Video system, Point of Sale (POS).
Razvijeni su interface komunikacije sa preko 6000 brand sistema, kao npr: Avaya, Panasonic, Ericsson; Micro-Master, Adria, InfoStar, Onity-Tesa, VingCard,....

Funkcije interface-a (u zavisnosti od tipa uređaja) su zasnovane na 2-smernoj komunikaciji ili 1-smernoj komunikaciji.

Funkcije interface-a sa telefonskom centralom su sledeće:
 - real-time komunikacija: podaci o obavljenom pozivu (datum, vreme, birani broj, broj impulsa, cena) se automatski prenose na racun gosta koji je prijavljen u toj sobi
 - prijava/odjava gosta automatski oslobađa/blokira telefonske pozive van hotela
 - buđenje gosta (ili grupe)
 - automatsko ažuriranje imena gosta na konzoli operatera
 - istorija poziva po svim tipovima lokala (Rooms i HouseUse)

Korišćenjem Interface-a sa Key service sistemom automatski se kreiraju ključevi za gosta u skladu sa podacima na rezervaciji (datum dolaska / odlaska). Po odjavi gosta, kartica automatski postaje neaktivna.

Veza sa video sistemima omogućava sledeće usluge: automatsko zaduženje gosta za PayTV, pregled računa na TV-u (Bill View), Welcome poruka, prikaz poruke za gosta itd...