OPERA

Property Management Sistem

OPERA Property Management Sistem (PMS) je dizajniran da zadovolji različite zahteve bilo koje veličine hotela ili hotelskog lanca, OPERA PMS pruža sve alate za rukovanje rezervacijama, prijavu i odjavu gostiju, dodelu i upravljanje sobama i inventarom, ispunjavanje zahteva gostiju u hotelu, rukovanje naplatom. Aplikacija se konfiguriše i priloagođava specifičnim potrbama svakog hotela i radi bilo u single-property ili multi-property modu. OPERA PMS će obezbediti sredstva koja će Vam omogućiti da pokrenete operacije i da postignete viši nivo produktivnosti, profitabilnosti i pouzdanosti.

OPERA PMS u potpunosti je integrisana sa OPERA Sales and Catering, OPERA Gaming, OPERA Vacation Ownership System, OPERA Quality Management System i Operinim centralnim rezervacionim sistemom OPERA Reservation System (ORS).

Moduli:


Rezervacije:
OPERA Reservation funkcije su integrisane s drugim funkcionalnostima kao što su profili, blagajna i depoziti. Ovaj modul nudi potpuni set funkcija za izradu i ažuriranje individualnih profila, grupa i poslovnih blokova, uključujući i rukovanje depozitom, otkaz, potvrda, listu čekanja.

Rate Management:
Nudi širok spektar mogućnosti za postavljanje i automatsko upravljanje cenama, funkcije za predviđanje prihoda i analize su integrisane u OPERU čime je stvoren naj sveobuhvatniji sistem za upravljanja cenama u industriji. OPERA ima inrerfejse s OPERA Revenue Management Systems i drugim aplikacijama za upravljanje prihodima.

Profili:
OPERA profili čuvaju demografske podatke za goste, poslovne račune, kontakte, grupe, agente i izvore. Informacije uključuju adrese, telefonske brojeve, članstva, informacije o predhodnim boravcima i prihodima.

Recepcija:
Ovaj modul upravlja dolascima In-House gostima, grupama i walk-in gostima, porukama za goste i wakeup pozivima.

Blagajna:
Zaduživanje gostiju, korekcija zaduženja, rad sa depozitima, naplata, odjava i štampanje računa su samo neke od funkcija modula Blagajna. OPERA omogućava naplatu sa više načina plaćanja gotovina, ček, kreditne kartice, faktura. U multi-property okruženjima moguće je unakrsno zaduživanje iz jednog hotela u drugi.

Domaćinstvo:
OPERA Domaćinstvo modul upravljanja svim aspektima nadzora soba, uključujući raspoloživost, domaćinstvo, održavanje i upravljanje sobnim inventarom.

Izveštavanje:
OPERA nudi preko 360 standardnih izvještaja. Izvještaji mogu biti prilagođeni za svaki hotel i novi izveštaji mogu biti kreirani po potrebi koristeći Operin integrisan Report Writer.

Potpuno Podesiva:
OPERA je potpuno podesiva, ponašanje sistema i opcije koje će biti uključene u potpunosti zavise od potreba hotela. Korisnička prava određuju kojim delovima programa će korisnik imati pristup. Mnogi Opera ekarani se mogu izmeniti i prilagoditi portebama korisnika.